Sözleşmeler

DijitalSite & Web Tasarım Hizmet Sözleşmesi

DijitalSite & Web Tasarım Hizmet Sözleşmesi

1. TARAFLAR

Hosting Hizmetleri Sözleşmesi, Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul A4 Blok Daire : 59 Maltepe – İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Dijital Bilişim Teknoloji Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra BEDİJİTAL olarak anılacaktır.) kontrolünde bulunan BEDİJİTAL internet sitesi adresi üzerinden ürün ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) arasında aşağıda detayları verilmiş olan şartlar kabul edilmiştir.

2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

MÜŞTERİ’nin BEDİJİTAL’e ait Site’den online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir. MÜŞTERİ’nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme süresizdir.

3. HİZMET’İN TANIMI

BEDİJİTAL’in MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’nin BEDİJİTAL’in sağladığı geliştirme ara yüzü ve yine web tabanlı bir ara yüzden ibaret olan yönetim panelinden web sitesi tasarlamasına, yayımlamasına, geliştirmesine olanak tanımasından, oluşturulan web sitelerinin ve/veya veri tabanının BEDİJİTAL’in sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında sadece “DİJİTAL Site” Web Sitesi Tasarlayıcı (website builder) hizmetinden faydalanabilir.
MÜŞTERİ bu Hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile Site’de yayınlanan tüm BEDİJİTAL politika ve prosedürlerine uymayı kabul etmiş sayılır.
3.1. İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı, BEDİJİTAL Sözleşme’nin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir:
3.1.1. Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),
3.1.2. Donanım arızaları,
3.1.3. Periyodik Bakım prosedürleri veya BEDİJİTAL’in zaman zaman üstlendiği onarımlar,
3.1.4. Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın BEDİJİTAL’in kontrolü dışındaki veya BEDİJİTAL tarafından öngörülemeyen nedenler
3.2. MÜŞTERİ, BEDİJİTAL’nun Hizmetleri’nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.
3.3. BEDİJİTAL, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.
3.4. İşbu Sözleşme kapsamında Dijital Site paketlerinde yayınlanan internet sitelerinde BEDİJİTAL’den alınan SSL sertifikalarından başka üçüncü kişi ve kurumlardan satın alınan SSL sertifikalarının kullanılması ve kurulması güvenlik nedeni ile mümkün değildir. MÜŞTERİ bu durumu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul eder.
3.5. İş bu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi olarak BEDİJİTAL, “Dijital Site” Web Sitesi Tasarlayıcı (website builder) hizmeti ile MÜŞTERİ’ye sadece hizmeti kullanım hakkı vermektedir. MÜŞTERİ kendisine ait Hesaplar altında tutulan tüm kayıtlardan, verilerden, hizmetlerden, içeriklerden ve işlemlerden sorumludur. MÜŞTERİnin her türlü hukuka aykırı yahut SÖZLEŞME’ye aykırı eylemleri nedeni ile doğacak tüm hukuki, cezai ve maddi sorumluluklar MÜŞTERİ’ye ait olacaktır. MÜŞTERİnin işbu SÖZLEŞMEye aykırı davranışları dolayısı ile BEDİJİTAL’in zarara uğraması halinde bu zarardan MÜŞTERİ sorumlu olacak, BEDİJİTAL’in ayrıca bir ihtarına gerek kalmaksızın kendisine yapılacak olan ilk bildirim ile bu zararı tazmin edecektir. BEDİJİTAL’in bu konuda bir ödeme yapması hallerinde MÜŞTERİ’ye rücu hakkı saklıdır. BEDİJİTAL’in yazılı muvafakati olmaksızın BEDİJİTAL’in Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarımlar da dahil olmak üzere Fikri ve Sınai Mülkiyet’in konusu teşkil eden her türlü usul, belge, know-how, proje, ticari sır ve gizli bilgi niteliğinde bulunan edindiği bilgileri kendisi yahut 3.Kişiler lehine kullanamaz ve 3. Kişi ve kurumlarla paylaşamaz.
3.6. Ek Servisler ve 3. Parti Uygulamalar (TrendMicro AV, Google Adwords, Marka Tescili, vb.)
MÜŞTERİ BEDİJİTAL tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (Bundan böyle tümüne birden “Hizmetler” denilecektir) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı BEDİJİTAL sorumlu tutulamaz. BEDİJİTAL bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.
3.7. BEDİJİTAL, DijitalSite Large planı ile ücretsiz olarak sağlanan SSL Sertifikasının tür ve markasını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Ayrıca, DijitalSite Large planı ile MÜŞTERİ’ye sunulan SSL Sertifikasının aktivasyonu satın alım sonrasında otomatik olarak değil, MÜŞTERİ’nin Müşteri Paneli üzerinden yaptığı istek üzerine yapılır.
3.8. “ DijitalSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmeti kapsamında BEDİJİTAL, MÜŞTERİ’ye herhangi bir dış yazılım ile hosting yönetim paneli sağlama ve/veya sağlamama hakkını saklı tutar. Bu hizmet tamamen BEDİJİTAL’nun inisiyatifindedir. MÜŞTERİ, SİTE aracılığı ile müşteri girişi yaptıktan sonra ulaşabileceği Müşteri Paneli üzerinden ya da web tabanlı bir ara yüzden ibaret olan yönetim paneline Müşteri Paneli üzerinde yer alan bilgiler ile web ortamında giriş yaparak “DijitalSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hesaplarını yönetebilir.
3.9. “DijitalSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmeti kapsamında BEDİJİTAL, MÜŞTERİ’ye “DijitalSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmetinin bulunduğu sunuculara SSH, FTP, SFTP vb. erişim yetkisi verme ve/veya vermeme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ BEDİJİTAL’i bu gibi erişim yetkilerinin verilmesi bakımından sorumlu tutamaz. Bu husus BEDİJİTAL’in inisiyatifindedir.
3.10. BEDİJİTAL, “DijitalSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmeti için versiyon, ara yüz, görünüm, plan konfigürasyonları ve plan özellikleri ile sınırlı kalmaksızın, hizmet ile ilgili her türlü değişiklikleri dilediği zaman yapma hakkına sahiptir. Eğer MÜŞTERİ tarafından satın alınmış hizmet üzerinde değişiklik söz konusu olacak ise, BEDİJİTAL değişiklik ile ilgili MÜŞTERİYİ bilgilendirir. MÜŞTERİ bu hususu peşinen gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
3.11. BEDİJİTAL, “DijitalSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmet dahilinde MÜŞTERİYE sunulan planlara, her plan özelinde modül kullanım sınırlamaları koymuştur. (Planlar özelindeki modül kullanım sınırlamaları SİTE üzerinden incelenebilir.) “DijitalSite” Web Site Yapıcı hizmet düzenleme ara yüzünde MÜŞTERİ, tüm modülleri ekleyip, bu modülleri düzenleme hakkına sahip olsa da, plan özelinde tanımlanmayan modülleri değişiklik ve düzenleme yapmış olsa dahi yayımlayamayacağını kabul eder.
3.12. “DijitalSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmeti ile oluşturulmuş web sitesinin başka bir hosting sağlayıcıya taşınması ya da transfer edilmesi, işbu sözleşmenin ihlali olarak kabul edilecektir.
3.13. MÜŞTERİnin (3.12.) numaralı maddeye aykırı davranışı halinde BEDİJİTAL’in ayrıca bir bildirimde bulunmasına gerek kalmaksızın BEDİJİTAL’e; “DijitalSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmeti ile oluşturulmuş web sitesi bakımından lisans bedeli ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.14. Deneme Süresi ve Sonrasındaki Hizmetin Tanımı
3.14.1. BEDİJİTAL, bir MÜŞTERİnin sadece bir defa faydalanması şartı ile, her MÜŞTERİye 30 gün süreli, ücretsiz, “DijitalSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmeti kullanma/deneme hakkı sunar. BEDİJİTAL, deneme süresi boyunca ya da sonrasında ödeme yapılmamış hizmetleri, hizmetlerin içeriklerini, eğer kaydedilmişse hizmet ile ücretsiz sunulan alan adını, yine hizmet ile sunulan ve ücretsiz olarak “bedijital.site” üzerinden açılan alt alan adını siler. Deneme süresi sonunda “DijitalSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmeti için ödeme yapmayan MÜŞTERİ, kaydettiği ücretsiz alan adı ile ilgili herhangi bir hakkı yahut hak sahipliği olmadığını, deneme süresi bitimi ile BEDİJİTAL’in, bu alan adını silebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
3.14.2. MÜŞTERİ, 30 gün sürecek deneme süresi öncesinde plan seçimi yaparken, ücretsiz sunulan alan adı hakkını kullanmaz ve hizmeti alt alan adı veya kendi sahip olduğu bir alan adı veya ücretsiz sunulmayan yeni bir alan adı kaydı ile kullanmaya başlarsa, ücretsiz alan adı hakkını kaybedeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.14.3. BEDİJİTAL, “DijitalSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmeti ile ücretsiz olarak sağlanan alan adı uzantısını, dilediği zaman değiştirme ve iptal etme hakkını saklı tutar.
3.14.4. BEDİJİTAL, deneme süresi sonunda, MÜŞTERİ tarafından bedeli ödenerek satın alınmayan web sitelerini ve içeriklerini dilediği zaman silme hakkını saklı tutar.
3.14.5. MÜŞTERİ deneme süresi sonunda, ilgili planın bedelini ödeyerek mevcutta deneme yaptığı plan ile veya daha üst bir plan ile hizmeti kullanmaya devam edebilir. Alt bir plana geçiş mümkün değildir. Alt plan ile devam etmek isteyen MÜŞTERİ, yeni bir plan satın almak durumunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, deneme süresi içerisinde yapmış olduğu değişikliklerin de BEDİJİTAL tarafından saklanması söz konusu değildir.
3.14.6. Deneme süresinin 15. Günü itibari ile, satın alım yapan MÜŞTERİ, ürünü hali hazırda denediği gerekçesiyle mevcut durumda uygulanan iade politikasına tabi tutulmaz. MÜŞTERİnin ürünü satın almış olması durumunda deneme süresi henüz sona ermemiş olsa dahi bunu BEDİJİTAL’e karşı ileri süremez.
3.15. MÜŞTERİ tarafından sağlanan içerikler dışında, “DijitalSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmeti kullanılarak oluşturulmuş tüm web siteleri, web sitelerinin kopyaları ve bu web sitelerinin her türlü içeriği BEDİJİTAL’e aittir.
3.16. Bu anlaşma dahilinde MÜŞTERİ, BEDİJİTAL’in ücretsiz deneme sürecini dilediği zaman, kendi takdirine bağlı olarak iptal edebileceğini ya da düzenleyebileceğini veya hizmet kapsamını değiştirebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.17. BEDİJİTAL, MÜŞTERİNİN “DijitalSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmetinin parçası olarak, BEDİJİTAL’in sözleşme yaptığı/yapabileceği ve hizmet kapsamında sunulan/sunulacak üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından geliştirilmiş, bu sağlayıcılara ait veya lisanslı olan görselleri ve/veya yazılımları kullanmasına izin verilebilir. BEDİJİTAL, üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından geliştirilmiş, bu sağlayıcılara ait veya lisanslı olan görselleri ve/veya yazılımları değiştirme, düzenleme, iptal etme ya da MÜŞTERİnin kullanımına kapama hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, bahsi geçen görsel içerikleri ve yazılımları kullanarak, BEDİJİTAL’in üçüncü taraf sağlayıcılar ile olan sözleşmelerine tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.18. MÜŞTERİ, “DijitalSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmetini ve 3.15 maddesinde geçen Görselleri/Yazılımları lisanssız kullanmayacağını, değiştirmeyeceğini, bunları temel alarak türev eserler üretmeyeceğini, benzerini yapmaya çalışmayacağını, üzerlerinde tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, derlemesini açmayacağını, tersine kurulumunu gerçekleştirmeyeceğini, türev çalışmalarını oluşturmayacağını veya kaynak kodunu oluşturmayı denemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.19. MÜŞTERİ, telif hakkı işareti [©], Creative Commons [(cc)] işaretleri ve ticari markalar [® veya ™] dahil olmak üzere BEDİJİTAL hizmetlerinde ve/veya lisanslı içerikte yer alan veya bunlara ilişkin olan herhangi bir telif hakkı bildirimini, filigranını, kısıtlamasını ve işaretini kaldırmayacağını ya da değiştirmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

4. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ’ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, BEDİJİTAL’ nun yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik MÜŞTERİ tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, BEDİJİTAL işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir. BEDİJİTAL’nun bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile MÜŞTERİ BEDİJİTAL’dan sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile MÜŞTERİ, BEDİJİTAL’nun, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
4.2. MÜŞTERİ, BEDİJİTAL MÜŞTERİlerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda BEDİJİTAL, sözleşmeyi fesih etme, askıya alma, dondurma vb. Her türlü hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, böyle bir durumun varlığı halinde herhangi bir maddi ve/veya manevi zarar iddiasında bulunamaz ve BEDİJİTAL’nun sorumluluğuna gidemez.
4.3. MÜŞTERİ işbu sözleşmeyi imzalamakla, servis kullanım şartlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya MÜŞTERİlerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5. ÜCRET VE ÖDEME

5.1. MÜŞTERİ, BEDİJİTAL Hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda otomatik olarak kapatılır.
5.2. BEDİJİTAL hizmetleri OTOMATIK YENİLEME seçeneği sunmaktadır. Varsayılan ayar olarak otomatik yenileme seçeneği KAPALI gelmektedir. Otomatik yenileme seçeneği açılmadığı sürece,  BEDİJİTAL yenilenme süreleri geldiğinde ödeme yapmazsanız hizmetlerinizi otomatik olarak durduracaktır.
5.3. MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve BEDİJİTAL’nun 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden üç (3) gün önce gerçekleştirilecektir.
5.4. BEDİJİTAL, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Site’de belirtilmiş olunan BEDİJİTAL’ya ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi yada kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu BEDİJİTAL hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİyi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.
5.5. “DİJİTALSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmet için hizmet süresi bitiş tarihi itibarı ile on beş (15) iş günü içerisinde ödeme alınamayan Hizmetler durdurulur. Duraklama süresini takiben doksan (90) gün içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler silinir. Bu durum MÜŞTERİ tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli tahsilatın yapılmamış olması durumunda Hizmet kapatılır. Ödemenin MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmemesi yahut anılan ödemeye ilişkin dekontun BEDİJİTAL’ya ulaştırılmaması vb. hallerde MÜŞTERİ hizmetin durdurulması, askıya alınması, geçici yahut kalıcı olarak hizmetin sonlandırılması sebebi ile veri kayıpları da dahil olmak üzere herhangi bir maddi ve manevi zarar iddiası ile BEDİJİTAL’nun sorumluluğuna gidemeyeceğini ödemelerin düzenli yapılması ve ödemenin yapıldığına ilişkin BEDİJİTAL’ya yazılı bilgilendirme yapılmasının MÜŞTERİ’nin takibinde olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.
5.6. BEDİJİTAL’dan alınan hizmetin yenilenmesi sorasında ödenen ücretler iade edilmez.

6. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ, AYKIRILIK ve FESHİ

6.1. BEDİJİTAL istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve Sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, BEDİJİTAL Hizmetlerini kullanmaya devam ederek Site’de belirtilen ve zaman zaman değişebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ, BEDİJİTAL’nun Site’de yer alan sözleşme koşullarından haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
6.2. MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede veya tüm BEDİJİTAL  Sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, BEDİJİTAL, MÜŞTERİye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
Tarafların işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde durum karşı tarafa yazılı olarak ihtar edilir; söz konusu ihtarın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili taraf başkaca bir ihtara hacet kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.
6.3. MÜŞTERİ’nin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, BEDİJİTAL sözleşmeyi sonlandırabilir, hizmeti durdurabilir, askıya alabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
6.4. MÜŞTERİ Sözleşmeyi alınan Hizmetin süresi sonunda ödemesini yapmamak sureti ile sonlandırabilir.

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

8. MÜCBİR SEBEP

8.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

8.2.Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz devam etmesi halinde kendiliğinden fesh olacak ancak tarafların daha önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

 

Konuşmaya Başla
1
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?